ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η υποβολή αιτήσεων παραμένει ακόμη ανοιχτή.

Σκοπός αυτού του Θερινού Σχολείου είναι η δημιουργία ενός νέου τόπου συνάντησης και γόνιμης συνεργασίας μεταξύ καθηγητών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών/διδακτορικών φοιτητών/ερευνητών που θα προσκαλέσει συμμετέχοντες από όλα τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία μπορούν να συμβάλλουν σε εφαρμογές μέσα στο πλαίσιο της “Συμπονετικής Τεχνολογίας”.

Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη σε συνδυασμό με την συνεχή ανάγκη για έγκυρες λύσεις στον τομέα της ανθρώπινης ανάπτυξης και υγείας απαιτεί την άμεση συνεργασία μεταξύ τεχνών και επιστημών. Ο απώτερος στόχος αυτής της συνεργασίας δεν θα είναι η προώθηση τεχνολογικής καινοτομίας, αλλά η εξερεύνηση εφαρμογών που προσφέρουν δυνατότητα απόκτησης ψυχολογικής και σωματικής “αταραξίας” (λύτρωση από αχρείαστη ανθρώπινη ταλαιπωρία και πόνο). Ενεργώντας μέσα σε αυτό το φιλοσοφικό πλαίσιο, η επιτυχημένη δημιουργία, διαλογή, εφαρμογή και αξιολόγηση της “συμπονετική τεχνολογίας” μπορεί να προσφέρει μια ύψιστη ευδαιμονική εμπειρία για δημιουργούς, ασθενείς και θεράποντες.

Ο άμεσος στόχος του προγράμματος είναι να μεταφέρει στους συμμετέχοντες τις προαπαιτούμενες βάσεις (θεωρία και μεθοδολογία) για να επιδιώξουν δικές τους εφαρμογές τέχνης και τεχνολογίες σε διάφορους τομείς της υγείας, έχοντας αποκτήσει την απαραίτητη ευαισθησία και αυτοπεποίθηση για την προσέγγιση του θέματος και το πνεύμα συνεργασίας με ειδικούς από πολλαπλά γνωστικά πεδία.

Στο Θερινό Σχολείο θα προσκληθούν φοιτητές και ερευνητές από όλους τους τομείς της Ιατρικής, Φιλοσοφίας, Κοινωνικών Επιστημών, Τεχνών και Επιστήμης Υπολογιστών από Ελληνικά Πανεπιστήμια και Πανεπιστήμια από τις ΗΠΑ.

Κύριο θέμα προσέγγισης για τον πρώτο χρόνο λειτουργείας του Θερινού Σχολείου θα είναι η εξερεύνηση θεωρίας και εφαρμογών για την αξιολόγηση και θεραπεία της αίσθησης της ισορροπίας (equilibrioception) με ιδιαίτερη σημασία σε οπτικοακουστικά μέσα, όπως η εικονική πραγματικότητα, αλλά και οι αναλογικές μεθόδους προσέγγισης.

Το πλαίσιο της θεωρίας θα είναι βασισμένο στην προοπτική διάρκειας ζωής (life-span perspective), στην συμπονετική φροντίδα (compassionate care), τον βιωματικό σχεδιασμό (experiential design), και την αφηγηματική ιατρική (narrative medicine).

Θα εξεταστούν εφαρμογές που θα καλύψουν την αξιολόγηση και προώθηση βέλτιστης λειτουργίας της αίσθησης της ισορροπίας, αλλά και ένα ευρύ φάσμα νοσημάτων, όπως αναπτυξιακά προβλήματα, νευρολογικά και νευροεκφυλιστικά νοσήματα, τραύματα, και το τελικό στάδιο ταχύτατα εξελισσόμενων νοσημάτων.

Το πρόγραμμα επίσης θα συμπεριλαμβάνει μία ημερίδα ερευνητικής μεθοδολογίας με διαλέξεις και ασκήσεις για όλα τα στάδια έρευνας και εφαρμογής (διαπλαστικά/formative, αξιολόγηση/evaluation, προσχεδιαστικές δραστηριότητες, explanatory vs. pragmatic trials, case studies).

Πλαίσιο Οργάνωσης

I. Χρονική διάρκεια (17-31 Ιουλίου, 2019)
Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο μέρη – θεωρητικό και πρακτικό τα οποία προβλέπονται στις 15 μέρες. Αν σχηματιστούν ομάδες από τους συμμετέχοντες που θέλουν να συνεχίσουν πέραν του σχολείου τη συνεργασία τους, αυτό μπορεί να είναι συνδεδεμένο και με άλλες σχολικές δραστηριότητες.

II. Πρόγραμμα
Το πρόγραμμα θα συνδυάσει διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, επισκέψεις (θεωρητικό μέρος 1η-9η μέρα). Για το πρακτικό μέρος (10η-15η μέρα) θα σχεδιαστούν συμπληρωματικές ασκήσεις/εφαρμογές μέσω της δημιουργίας μικρών ομάδων εργασίας (π.χ. εύρεση βιβλιογραφίας και σύνταξη δημοσίευσης, προσχεδιασμός μελέτης, παρατηρητική μελέτη, εθνογραφικές συνεντεύξεις, focus groups, έρευνα χρησιμότητας εφαρμογής, κ.τ.λ.).

Ένα μήνα πριν την έναρξη του προγράμματος θα σταλεί βιβλιογραφία σχετική με το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου σε όλους τους συμμετέχοντες.

Κόστος Συμμετοχής για Έλληνες/EU Φοιτητές

  • Θεωρητικό μόνο: 100 ευρώ
  • Θεωρητικό+Πρακτικό: 200 ευρώ

Κριτήρια συμμετοχής

  • Προπτυχιακοί φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ (3ο έτος και άνω)/Ανεξαρτήτως ειδικότητας/σχολής
  • Μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές/Ανεξαρτήτως ειδικότητας/σχολής
  • Μεταδιδακτορικοί ερευνητές και λοιποί επαγγελματίες/Ανεξαρτήτως ειδικότητας/σχολής

Τί θα πρέπει να υποβάλλουν οι υποψήφιοι/ες

  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως 5 σελίδες)
  • Επιστολή ενδιαφέροντος στα Αγγλικά (1 σελίδα). Εάν οι φοιτητές επιθυμούν να συμμετάσχουν και στο πρακτικό πρέπει να επισυνάψουν μια επιπλέον πρόταση για το λόγο συμμετοχής σε αυτό το κομμάτι (άλλη μια σελίδα κατά μέγιστο). Οι υποψήφιοι για το πρακτικό θα κληθούν σε μια σύντομη συνέντευξη μέσω βίντεο-κλήσης.
  • Καλή γνώση/κατανόηση Αγγλικής γλώσσας π.χ. Αντίγραφα από Β2, Proficiency, Lower, TOEFL ή αντίγραφο από πτυχία/σπουδές στο εξωτερικό.
  • Μια συστατική επιστολή 2 παραγράφων από μέλος ΔΕΠ της σχολής φοίτησης ή από προϊστάμενο

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης

Ανοιχτή Περίοδος

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

H υποβολή της αίτησης συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά. Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα ή έχετε ερωτήσεις, στείλτε email στην κ. Μαριεντίνα Γκότση – gotsis@usc.edu.

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν σχετικά με την αποδοχή της αίτησής τους μεταξύ 15 Μαΐου-1η Ιουνίου 2019.
 
Πέραν αυτής της περιόδου, αιτήσεις γίνονται δεκτές αλλά δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει περιθώριο για να προσθέσουμε άλλους συμμετέχοντες.